logga-livstr.gif (5762 bytes)

Överhogdals Kyrka.

logga-livstr.gif (5762 bytes)

overh3.jpg (21382 bytes)
En vacker träkyrka vid ån Hoans strand.

overh4.jpg (31339 bytes)
Kyrkhärbrena där Överhogdalstapeten hittades.

SMALL17.JPG (37949 bytes)
På kyrkogården finns bevis på en ovanlig företeelse. Här finns en
gravsten över Sjul Svensson, 103 år. Född 1799 , död 1902
.


Överhogdalsbygden kan vara äldre än den i Ytterhogdal och vad som avser Kyrkogränden. Det anges i några fall att närmaste grannar fanns i Kårböle och Klaxåsen. De första byggarna kan ha kommit från Norge och följt Hoans dalgång. Det har skett en större norsk utvandring österut på 900-talet.

Den 7:e mars 1466 ger Ärkebiskopen i Nidaros (nuvarande Trondheim i Norge) överhogdalsborna sitt tillstånd att låta inviga det då nyligen uppförda kapellet i "Öffre Hoodaal". Det fick namnet S:t Johannes döparens kyrka. Invigningen skedde troligen på midsommardagen och den dagen blev en framtida viktig kyrkohögtidsdag för församlingsborna. Detta första brev finns bevarat. I ett senare brev, även detta bevarat, omtalas att Överhogdal ingick i Herradals Prästgäld, vilket måste vara Sveg eftersom Härjedalen då hade endast ett pastorat. Möjligen hade man egen präst den första tiden. Senare kom prästerna från Sveg och Lillhärdal för att förrätta gudstjänsterna, ända upp till tolv per år. Prästvägarna var 4,5 mil dålig ridväg om sommaren och sex mil på vintern. Till Lillhärdal blev det nio mil.

Man tror att det oansenliga kapellet stått på samma plats som den nuvarande kyrkan. Det finns en sägen som påstår att man först byggde norr om nuvarande plats men en jätte som bodde i Husberget stördes av kyrkklockan och kastade en stor sten mot den nyuppförda kyrkan. Stenen lär ligga kvar i Sunnanå. Man fann för gott att flytta kyrkobyggnaden.

Man tror att det första kapellet hade åtskilliga prydnader och helgonbilder vilket var brukligt under den katolska tiden. Det finns ett gåvobrev från 1485 som upptar att några bönder skänkte Fag(er)floslåtten som ännu idag finns kvar som kyrkans egendom. Fagerflo källa anges vara gränsmärke mot Haverö, då Sverige, vid gränsregleringen 1480. Överhogdal har ömsom varit under norsk och svensk överhöghet. 1564-1570 lades Överhogdal till Ytterhogdal-Haverö. 1570 blev det åter norskt och man lades under Svegs pastorat igen. Under det korta kriget bortrövades kyrksilvret av hälsingesoldater från Kårböle skans. Det framgår av kollekt- och bänklängder att överhogdalsborna besökte kyrkan i Ytterhogdal även om man tillhörde Svegs pastorat. Dessförinnan hade man ansökt om detta flera gånger. Överhogdals församling fick börja med att hjälpa ytterhogdalingarna att bygga färdigt deras nya kyrka. Församlingarna ingick i ärkestiftet till 1864 då man fördes till Härnösands stift.

Den första kyrkan ombyggdes flera gånger. Den nuvarande kan sägas vara praktiskt taget nybyggd på 1740-talet. Den byggdes av timmer, under tak av spån, 19,5 aln lång, 11 bred inom knutarna och 7,5  aln hög till valvet. 1748 uppfördes en ny klockstapel på kyrkåkern. 1851 revs denna och man byggde ett torn till kyrkan. I tornet finns två klockor. Den mindre som väger 170 kg och är gjuten 1652 har en bild av en "torrgädda" som kan vara en symbolik från 1470. Efter ombyggnaden är kyrkan 22,2 meter lång och 7,2 meter bred.

1913 byggdes läktaren. 1949 påbörjades en grundlig renovering. Då hittades de gamla träsniderierna i kyrkhärbret men först 1956 återfördes dessa till kyrkorummet. Predikstolen och skulpturerna är utförda på 1740-telet av J Granberg från Klövsjö. Altarringen och nummertavlan är även de från 1700-talet.

Kyrkhärbret, där Överhogdalstapeten hittades 1910, uppfördes 1751 och sockenmagasinet byggdes 1824.

Sammanställt och nedskrivet av Sverker Johansson, Ytterhogdal.
Källor: Hogdalssocknarnas kyrkliga historia, Ortsnamn, Kårböle skans m.fl.

MEDIUM21.JPG (203615 bytes)


Hämtat ur Riksskatteverkets "Sveriges församlingar genom tiderna".

Överhogdal 236108 
Pastoratskod: 101405
Namn: -1909 Över-Hogdal, 1910- Överhogdal.
Län: -1762 Västernorrlands län, 1762- 06-29-1810 Gävleborgs län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Indelning: 1466 utbruten ur Sveg som kapellförsamling, senast 1814 annexförsamling.
Pastorat: 1466-1564 Sveg, 1564-04-08-1570 Ytterhogdal, 1570-1814 Sveg, 1814-05-01- Ytterhogdal.
Husförhörslängd: 1808-.
Födelsebok: 1691. 

flygbild-kyrkan.jpg (48211 bytes)
Gammal flygbild över kyrkan.

kyrka-a.jpg (51475 bytes)
Skoterleden passerar nära kyrkan, så det är lätt att ta sig dit, även den vägen.